Informace k přihláškám na VOŠ PRIGO

Přihlaste se již nyní ke studiu na VOŠ PRIGO® pro školní rok 2019/2020! Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2019!

Získejte titul DiS.!

Studujte v oboru Obecně právní činnost nebo nově v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 31. 1. 2019 na účet č.2681659001/5500 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR  je variabilním symbolem 8-místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111; v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222).

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde. Těšíme se na Vás!.

Dny otevřených dveří proběhnou 11. 5. 2019. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).